Dotacje

 Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej.

“Poprawa warunków pracy w przedsiębiorstwie Clima Line Sompoliński Spółka Jawna poprzez zakup środków trwałych zmniejszających oddziaływanie negatywnych czynników na pracowników

Zakup maszyn oraz urządzeń poprawiających komfort oraz warunki pracy pracowników w firmie Clima Line Sompoliński Spółka Jawna, 

  • Wartość dofinansowania projektu: 205 910,00 zł
  • Całkowita Wartość projektu: 257 388,00 zł
  • Data podpisania Umowy: Grudzień 2023