Ocena efektywności energetycznej

Pomiar i ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

Jednym z obszarów działalności naszej firmy jest fachowa ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych. Tego typu obowiązek w systemach klimatyzacji spoczywa przede wszystkim na właścicielu lub też zarządcy nieruchomości, w której znajdują się tego typu urządzenia. Ustawa o prawie budowlanym wymaga, aby czynności kontrolne przeprowadzane były przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane we właściwej specjalności. Mogą to być także osoby posiadające niezbędne kwalifikacje zawodowe. Mowa tu przede wszystkim o przeprowadzanych czynnościach kontrolnych na urządzeniach chłodniczych, gazowych, piorunochronnych, czy też instalacjach elektrycznych.

Jeżeli poszukują Państwo firmy zajmującej się oceną efektywności energetycznej – serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Możemy zagwarantować profesjonalizm, a wszystko to dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz niezbędnej wiedzy każdego pracownika zatrudnionego w naszej firmie. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych, pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na każde z nich.

Pomiar i ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

Jako przedsiębiorstwo specjalizujące się w branży chłodnictwa i klimatyzacji, oferujemy profesjonalne usługi z zakresu pomiaru i oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych. Region naszej działalności obejmuje nie tylko Katowice i Śląsk, ale całą Polskę. Poza wieloletnim doświadczeniem oraz ogromną wiedzą, posiadamy wymagane prawem uprawnienia.

Informacje podstawowe

Czynności związane z przeprowadzaniem kontroli systemu klimatyzacji w zakresie „Oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej większej niż 12 kW” określono szczegółowo we wzorach protokołów z tego rodzaju kontroli (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji z dnia 17.02.2015 r.).

Pomiar i ocena efektywności urządzeń chłodniczych to badanie, które może zostać podzielone przez specjalistę na:

 • inwentaryzację instalacji klimatyzacji, obejmującą rodzaj i sposób działania instalacji, proces obróbki powietrza, system sterowania, elementy wchodzące w skład układów, parametry pracy, itp. (inwentaryzacja jest przeprowadzana w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną instalacji klimatyzacyjnej),
 • zweryfikowanie stanu technicznego instalacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze, rurociągi, centrale, pompy, przewody wentylacyjne i układy automatycznej regulacji,
 • dokonanie pomiarów najważniejszych wielkości fizycznych, takich jak ciśnienie, natężenie prądu oraz temperatura,
 • przygotowanie końcowego protokołu, zgodnie ze wzorami znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Podstawą prawną zobowiązującą właścicieli obiektów i zarządców budynków do przeprowadzania kontroli systemów klimatyzacji w zakresie pomiaru i oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych do marca 2015 roku było Prawo Budowlane. W celu uściślenia procedur oraz zakresu kontroli, w dniu 29 sierpnia 2014 roku uchwalono Ustawę o charakterystyce energetycznej budynków, która na chwilę obecną jest podstawowym dokumentem regulującym sposób i zakres dokonywania tego typu czynności.

Zagadnienie kontroli systemów klimatyzacyjnych związane z przeprowadzaniem oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych dotyczy wszelkich instalacji klimatyzacyjnych, które ze względu na pełnioną funkcję dzieli się na dwa podstawowe typy:

 • klimatyzację komfortu (sklepy, biura, hotele, domy mieszkalne, hale widowiskowo-sportowe, itp.),
 • klimatyzację technologiczną (chłodnie, magazyny, budynki przemysłowe, serwerownie, itp.).

Wybierz Clima-Line
i bądź spokojny o swoją instalację

Od 2013 roku, Clima Line Sompoliński Spółka Jawna stale rozwija swoje usługi. Dołącz do naszych klientów.

Skontaktuj się z nami

Kontrola urządzeń chłodniczych – co powinna obejmować?

Kontrola urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacyjnych powinna być przeprowadzana przynajmniej raz na pięć lat i powinna obejmować dokładne sprawdzenie dostosowania instalacji do konkretnych potrzeb oraz wymagań chłodzenia obiektu. Pomiar i ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych powinny obejmować:

 • zweryfikowanie schematów funkcjonowania systemu,
 • porównanie mocy urządzeń oraz aktualnego zapotrzebowania na energię chłodniczą,
 • sprawdzenie nastaw oraz strategii układu automatycznej regulacji,
 • zweryfikowanie parametrów powietrza,
 • sprawdzenie realizacji procesów związanych z obróbką powietrza,
 • skontrolowanie efektywności systemy wentylacji.

Poza oceną efektywności energetycznej systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych, oferta naszej firmy, którą kierujemy przede wszystkim do klientów z Katowic i Śląska, obejmuje również fachowe doradztwo w zakresie ewentualnych udoskonaleń bądź wymiany systemu klimatyzacji, zwłaszcza przekazanie właścicielowi bądź administratorowi budynku precyzyjnych informacji dotyczących:

 • stanu technicznego instalacji oraz wprowadzenia możliwych usprawnień,
 • możliwości zastosowania dodatkowego/alternatywnego źródła chłodu,
 • wskazania systemu o większej efektywności,
 • oceny komfortu zapewnianego przez system.

Co dokładnie bada się podczas oceny efektywności energetycznej systemu chłodniczego?

W krajach UE kontrole dotyczące klimatyzacji i wentylacji przeprowadza się w oparciu o określone normy. Zgodnie z zapisami takich dokumentów, w czasie badania instalacji chłodniczych należy wziąć pod uwagę szereg elementów, takich jak centrale, źródła chłodu, rozdział powietrza, układy sterownicze, a także konkretne dane budynku, które mogą powodować zyski bądź straty ciepła.

Wykonywana przez naszą firmę z miasta Katowice ocena efektywności obejmuje kilka aspektów: sprawdzenie stanu technicznego, sprawdzenie strategii funkcjonowania systemu oraz opracowanie wytycznych dla użytkownika. Oznacza to, że poza kontrolą szczelności przewodów sprawdzamy również, czy moc poszczególnych urządzeń została prawidłowo dostosowana do zapotrzebowania na energię chłodniczą, weryfikujemy schematy działania systemu, itp.

 • uzyskanie protokołu do książki obiektu budowlanego, sporządzony zgodnie z zasadami obowiązującymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu klimatyzacji,
 • uzyskanie precyzyjnych wytycznych, których realizacja może mieć znaczący wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej instalacji podczas użytkowania.