Oferta

Nasza oferta

Wykonujemy pomiary

  • hałasu
  • prędkości przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych
  • strumieni powietrza na elementach zakańczających
  • spadku ciśnienia w instalacji i na poszczególnych elementach
  • prędkości obrotowej wirników i silników wentylatorów
  • temperatury powietrza i przegród otaczających
  • wilgotności względnej powietrza
  • stężenia dwutlenku i tlenku węgla
  • wykrywanie nieszczelności instalacji chłodniczych.
  • ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

Do naszej oferty należą także usługi doradcze, np. przy wyborze najbardziej korzystnego rozwiązania technicznego. Wykonujemy audyty budynków i instalacji. Oferujemy także wykonanie pomiarów instalacji i urządzeń, pozwalające określić skuteczność ich działania, a także emitowany przez nie hałas. Protokół z takich pomiarów jest wymagany przy odbiorach w Stacjach Sanitarno-epidemiologicznych oraz przez Nadzór budowlany.

Nasza firma zajmuje się oceną efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy powyżej 12 kW.
Zgodnie ze zmianą ustawy w prawie budowlanym (DzU Nr 191, poz.1373) ocena urządzenia musi zostać wykonana raz na 5 lat, lub po wprowadzeniu zmian, które mogły na nią wpłynąć.
Obowiązek przeprowadzania kontroli urządzeń chłodniczych spoczywa na właścicielu lub osobie zarządzającej budynkiem, w którym te urządzenia się znajdują.
Nasi specjaliści podczas dokonywania pomiarów przeprowadzają kontrole pracy urządzenia,dokonają inwentaryzacji całego układu w oparciu o dostarczony przez właściciela projekt.
Po zakończeniu wszystkich czynności sporządzamy protokół końcowy wraz z wynikami pomiarów oraz ewentualną propozycją modernizacji układu w celu zwiększenia jego efektywności oraz możemy przygotować kompleksową ofertę na wykonanie takiej pracy.

Możemy zaoferować także wykonanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych. Do zakresu naszej działalności należy też sporządzanie charakterystyk energetycznych budynków.

CLIMA LINE

Sompoliński Spółka Jawna
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 2A-6, 40-384 Katowice
NIP: 634 285 63 68, REGON: 363 70 32 52
Tel.: +48 (32) 202-20-79, e-mail: biuro*!*clima-line.pl

Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookie.